Etkinlik Hakkında

Türkiye'de günlük atık su üretimi yaklaşık olarak 17.000 milyon metreküp civarındadır. Bu miktarın büyük bir kısmı belediyeler, endüstriyel tesisler, tarım ve tarım dışı faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.

Türkiye'de atık su arıtma tesislerinin toplam kapasitesi sürekli olarak artmaktadır. 2022 itibarıyla, ülkede yaklaşık olarak 9.000 civarında atık su arıtma tesisi bulunmaktadır ve bu tesislerin toplam kapasitesi ortalama olarak 98 milyon metreküp/gün civarındadır.

Genel olarak, atık suyun geri dönüştürülerek yeniden kullanımı konusunda altyapı ve teknolojik yatırımların artırılması gerekmektedir.

Türkiye'de çeşitli belediyeler ve özel sektör kuruluşları tarafından atık su geri dönüşümü projeleri yürütülmektedir. Bu projeler, sulama suyu olarak kullanılan geri dönüştürülmüş atık suyun tarım ve endüstriyel kullanımı gibi alanlarda önemli bir rol oynamaktadır.

Atık suyun entegre yönetimi su döngüsünde son derece önemlidir.

Su ve kara ekosistemlerinin sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde esastır; içme suyu kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi; gıda üretiminin güvenliğinin sağlanması ve taşkın kontrolünü en üst düzeye çıkarmak, atık su arıtım oranlarının artması faaliyetleri etkinliğin ana amacıdır. 

Forum Konu Başlıkları:

Havza, yüzey suyu ve ilgili çevre sorunları;

Kanalizasyon ve atık su toplama ve arıtma;

Gri Su, Su ve atık suyun yeniden kullanımı;

Atık ve atık suların çevreye deşarjı;

Çamur, biyokatılar ve organik atıkların arıtılması ve geri dönüştürülmesi.

İletişim

Maven Etkinlik ve Fuarcılık A.Ş.

Telefon: +90 850 309 38 51

E-mail: info@maven.events

Sponsorluk ve Stant Satış

Burak Doğan

Telefon: +90 532 524 06 62

E-mail: burak@maven.events

shape