Forum Künyesi

Fuarın Resmi Adı: Atık Su Yönetim ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Forumu
Fuarın Tarihi: 23 - 24 Ekim 2024
Fuarın Yeri: Wow İstanbul Otel ve Kongre Merkezi
Resmi Açılış: 23 Ekim 2024 - 08:30
Fuar Ziyaret Saatleri:  
Sergileme Alanı: 3.000 m2 kapalı alan
Beklenen Katılımcı Firma Sayısı: 100
Beklenen Ziyaretçi Sayısı: 3.000
Sergi Katılımcı Firma Profili: Su geri kazanım sistemleri, Proses suyu ve yağmur suyu toplama, Deniz suyu arıtma, Yağmur suyunun toplanması ve arıtılması, Grisu, Sulama ve drenaj makine ve ekipmanları, Ayrıştırma sistemleri, Endüstriyel arıtma sistemleri, Atıksu arıtma tesis tasarım ve yapımı, Atıksu filtre ve şartlandırma ürünleri, Kimyasal ve fiziksel arıtma ürünleri, Biyolojik arıtma, Çamur ve atık arıtımı, Kanalizasyon drenajı ve sıkışması, Çamur kurutma, Çamur insinaratörü (yakma fırını), Çamur kullanımı, Atıksudan ısı eldesi, Atıksu sistemleri-enerji üretimi ve sakınımı

 

İletişim

Maven Etkinlik ve Fuarcılık A.Ş.

Telefon: +90 850 309 38 51

E-mail: info@maven.events

Sponsorluk ve Stant Satış

Burak Doğan

Telefon: +90 532 524 06 62

E-mail: burak@maven.events

shape