Katılımcı Profili

 • Su geri kazanım sistemleri,
 • Proses suyu ve yağmur suyu toplama,
 • Deniz suyu arıtma,
 • Yağmur suyunun toplanması ve arıtılması,
 • Grisu, Sulama ve drenaj makine ve ekipmanları,
 • Ayrıştırma sistemleri,
 • Endüstriyel arıtma sistemleri,
 • Atıksu arıtma tesis tasarım ve yapımı,
 • Atıksu filtre ve şartlandırma ürünleri,
 • Kimyasal ve fiziksel arıtma ürünleri,
 • Biyolojik arıtma,
 • Çamur ve atık arıtımı,
 • Kanalizasyon drenajı ve sıkışması,
 • Çamur kurutma,
 • Çamur insinaratörü (yakma fırını),
 • Çamur kullanımı,
 • Atıksudan ısı eldesi,
 • Atıksu sistemleri-enerji üretimi ve sakınımı

İletişim

Maven Etkinlik ve Fuarcılık A.Ş.

Telefon: +90 850 309 38 51

E-mail: info@maven.events

Sponsorluk ve Stant Satış

Burak Doğan

Telefon: +90 532 524 06 62

E-mail: burak@maven.events

shape